SANATI / STATEMENTBALIK
Dünya var olalıdan beri, insanlık tarihinin en bilinen ve özgün formlarından biridir, “Balık”...
Nedir diğerleri: Ay, güneş ve belki birde Kuşlar...!
Tabii ki insanlık, var oluşundan bu yana kendisiyle birlikte  olan,  bilincine ve genlerine işlediği bu en bilinen formları kültürel ve sosyal yaşamına katmış, yaşadığı dönemi zenginleştirmiştir.. Yerkürenin hiçbir yerinde, hiçbir toplum ve kültür yoktur ki, bu formları tanımasın, bilmesin.. O halde,  tüm bunlara bir bakıma ,”insanlığın ortak görsel hafızası ve kültürü” de diyebiliriz..
Ve “Sanat” da, insanlığın ortak dili değil-mi-dir sonuçta..!!
Uçsuz bucaksız deniz ve sualtı yaşamı, barındırdığı yaşam formları, renk ve biçim  zenginliği ile, sanki dünyanın gerçekliğinden uzak, bir rüyalar ülkesidir.. Her zaman sürprize açık, her zaman kendini dışa vuran...
Yüzmek, balığın en bilinen eylemi.!
Malum, bir yerden diğer bir yere gitmesi, de gerek..Yaşamak, görmek, beslenmek, üremek, gizlenmek  için.. Yüzgeç geliştirmiş bunun için.. Ayrıca bir kuyruk ve solungaç.. Bazısı cüssesini abartmış, bazısı savunma stratejisini.. Bazısı utangaç olmuş, bazısı sosyalleşerek daha güvende hissetmiş kendisini.. Milyonlarca yılın birikimiyle bugüne ulaşmış.. Doğal, yalın ve barışçıl.. Ayrıca çok da güzel .!!

Şenol SAK
2010
WWW.NOVOSLOVO.COM : Senol SAK-"fish", Mart-2010
03 Eylül 2012 _ Bolu OLAY Gazetesi, sh:6 _ (Hakan Karacaören ile röportajından..)

--------------------------------------------------------------------


SANATI
Şenol SAK değişik  resim teknikleriyle üretiyor, “BALIK” konulu  eserlerini.. Yağlıboya,’dan  Suluboya’ya, Pastel’den Kolaj’a, Baskı’dan Heykel’e...Geniş bir Renk ve Kompozisyon zenginliğiyle...
“Kurgu”da ise Sak,ın balıklarının en belirgin özelliği, kullandığı sanatsal malzeme, ”Electronic microcip”ler... 2 ve 3 boyutlu tüm çalışmalarında görebiliyoruz bunu..Gelişen teknoloji ve iletişimin bir gerçeği.. Sanatçı  bu yolla  izleyicinin dikkatini doğal-yapay, organik-mekanik gibi konulara yöneltmektedir...
Sak’ın eserlerindeki bir diğer belirgin özellik ise, yüzeyde kullandığı, “yazı” lardır..Kökenine indiğimizde yazı da aslında bir tür resim değilmidir?.. Resimle yazının bir arada kullanımı Sak’ın eserlerine özgün ve farklı dokusal özellikler katmakta, izleyiciye de form ve konuya dair yeni kapılar açmaktadır....
Sonuç olarak, Şenol SAK’ın, “BALIK” konulu eserlerini üç bileşenli bir bütüne benzetebiliriz.. Balık formu, Electronic microcipler ve Yazı.. Bu görsellik ise, estetik ve sanatsal linguistik açısından yeni, alışılmadık ve ilerici bir yaklaşımdır..    
Kuşkusuz ki, Sak’ın balıklar, sonsuza dek dünyayı dolaşmaya devam edecek, renkli ve özgün yapısıyla izleyenlerde unutulmayacak tebessümler bırakacaktır..


***
 

FISH
         It is one of the most well known and peculiar forms in the history of humanity, since the ancient times…What are the others: Moon, sun, and maybe also the Birds…Of course humans have included these well known forms that are with them since their first existence and that are inscribed into their minds and genes in their cultural and social lives, and have enriched the periods they lived in..There is no society or culture in any part of the earth who would not recognize and know these forms. . So, in a sense, we can call these “the common visual memory and culture of the humanity”..
The endless sea and underwater life, with the life forms it contains, and its wealth of colors and shapes is almost like a dream country away from the reality of the world..Always open to surprises, always ready to be explored…
Swimming is the most well known activity of the fish.!
They have to move, as you know..To live, to see, to feed, to couple, to hide..They developed fins for that..Also a tail and a gill..Some exaggerated the size, some the defense strategy..Some became shy, some felt safer by socializing..They reached today with an experience of millions of years..Natural, simple, and peaceful..Also, very beautiful too.!!

Senol SAK
 2010

WWW.NOVOSLOVO.COM : Senol SAK-"fish", March-2010
03 Sept. 2012 _ Bolu OLAY-Page:6 _ (Interwiew by Hakan Karacaören..)
________________


SENOL SAK  ART
Şenol SAK creates his works with the theme “FISH” by different painting techniques..From Oil color to Watercolor, from Pastel to Collage; from Print to Sculpture..With a rich collection of Colors and Compositions..
In “Kurgu” (Fiction), the most prominent feature of Sak’s fish is the art material he uses, “Electronic microchips”. We encounter this material in all of his 2-dimension and 3-dimension works..It is a reality of the developing technology and communication..The artist thus draws the viewer’s attention to issues like natural-artificial and organic-mechanic..
Another prominent feature of Sak’s works is the “writing” he uses on the surface..When we explore its roots, isn’t writing also a form of painting?.. Use of writing and painting together adds peculiar and textural dimensions to Sak’s works, and opens new doors to the form and the subject for the viewer...
In conclusion, we can think of Şenal SAK’s works with the theme “FISH” as a whole with three components..Fish form, Electronic microchips, and the Writing..This visual quality represents a new, novel, and progressive approach in terms of esthetic and artistic linguistics.. …There is no doubt that Sak’s fish will keep travelling the world for ever, and leave the viewers with permanent smiles with their colorful and peculiar  form..


****